Ing. Jiří Zindulka

Aktivní jachtař od roku 1987, držitel kapitánského průkazu A - velitel jachty oceánské plavby – YACHTMASTER OCEAN od roku 1994 instruktor a zkušební komisař námořního jachtingu jmenovaný Ministerstvem dopravy ČR, organizátor regat, milovník náročných sportovních plaveb do odlehlých míst. 

První jachtařské zkušenosti

Námořní jachting je pro někoho příjemné zpestření běžného života a pro někoho je námořní jachting život sám. Já osobně patřím k té druhé skupině. Plavit se po moři byl můj dětský sen, který se mne nepustil a drží mne stále. Díky moři objevuji nové a nové možnosti seberealizace a nové výzvy.

Před rokem 1989 nebylo lehké se na moře dostat, tedy pokud jste nebyli hrdými majiteli námořní plachetnice. Tím já jsem tehdy ještě nebyl, a tak jsem se připojil k partě lidí, stavících námořní plachetnici. Založili jsme při tom oddíl námořního jachtingu při vysoké škole v Praze a začali jsme organizovat plavby na polských lodích.

V roce 1986 jsem poprvé vyplul na moře. Mojí první námořní plachetnicí, na které jsem se plavil, byl 8 m dlouhý Caranan holandského konstruktéra Van De Stadta jménem „ŠÁRKA“. Tuto loď jsem si po několika letech koupil a byla to moje osudová plachetnice. Do roku 1989 jsem na Baltickém moři strávil několik měsíců na různých lodích a sbíral jsem zkušenosti.

Po roce 1989 se otevřely dveře do světa a já už měl pouze dva zájmy – plout na moři a vydělat na to dostatek peněz. Jelikož jsem ještě studoval, začal jsem v rámci našeho oddílu námořního jachtingu organizovat plavby na „ŠÁRCE“, nejprve na Baltickém moři a později na Středozemním moři. Ještě před rokem 1989 jsem pomáhal stavět několik plachetnic a hodně jsem se naučil.

V roce 1991 jsem se dal do rekonstrukce 8 m dlouhé plachetnice „ŠÁRKY“, již jsem dokončil v roce 1992. Na rekonstruované plachetnici jsme pořádali další plavby na Ionském a Egejském moři. Jezdil jsem častěji jako kapitán a nechal jsem se najímat na přepravu plachetnic. Plavil jsem se kolem Evropy, po celém Středozemním moři, v Karibském moři a také přes Atlantický oceán. Jachting se mi stal prací na plný úvazek. V roce 1994 jsem se stal nejmladším držitelem kapitánské licence Ocean master v České republice.

Během roku 1991/92 jsem strávil půl roku v Řecku, částečně jsem se naučil řecky a velmi jsem si tuto zemi oblíbil.

Začátky pronájmu lodí

V roce 1993 jsem se poprvé začal zabývat pronajímáním námořních plachetnic, dal jsem dohromady sedm lodí a v roce 1994 jsem započal s pronájmem plachetnic v Turecku. Byl to rok plný neuvěřitelných zkušeností. Dříve jsem se zabýval provozováním jedné plachetnice v rámci oddílu a nyní jsem měl na starosti sedm lodí v Turecku, kde jsem do té doby nikdy nebyl. Potkalo nás obrovské množství problémů, ale také to byl nádherný čas plný dobrodružství a zážitků. Většina lidí, kteří s námi tehdy pluli, na dovolenou v Turecku nikdy nezapomene. A já také ne.

V roce 1995 jsme již pronajímali plachetnice v Turecku a v Itálii v oblasti Elby. Zvýšilo se množství lodí i lidí. Přibývalo zkušeností a já jsem začínal chápat, že buď můžu lodě vlastnit a starat se o ně, nebo na nich plout. Obojí nešlo dost dobře skloubit dohromady. Nemohl jsem být půl roku na moři a při tom sám provozovat 12 plachetnic. Proto jsem se v roce 1997 rozhodl, že plachetnice nebudu provozovat, ale budu jejich pronájem pouze zprostředkovávat.

Začal jsem na českém trhu zastupovat společnost SUNSAIL a množství dalších menších charterových společností z celého světa.

První jachtařské kurzy

V polovině 90 let zájem o námořní jachting v Čechách prudce narůstal a vznikla potřeba školit lidi, aby si mohli loď řídit sami. Proto jsem od roku 1996 začal organizovat první teoreticko-praktické kurzy námořního jachtingu. Během mnoha let školení jsem si spolu se svými spolupracovníky vytvořil vlastní metodiku kurzů, jež neustále upravuji a přizpůsobuji měnícím se podmínkám.

Co ale zůstává stejné, je snaha, aby každý kapitánský adept během týdenního kurzu jachtingu pochopil, že za týden se z něj zkušený jachtař opravdu nestane. Naučí se ale tolik, aby s maximální opatrností dokázal řídit plachetnici nebo motorový člun v podmínkách pobřežní plavby, naučil se s lodí přistávat na všechny možné způsoby a to natolik dobře, že bude v přístavech předvádět výrazně menší divadlo, nežli většina dalších charterových kapitánů. Naučí se vyhodnocovat předpověď počasí tak, aby věděl, kdy ještě může vyplout, a kdy je lepší strávit bouřlivý den v přístavní restauraci anebo výletem po okolí. A pro zkušenější jachtaře bylo zapotřebí začít organizovat náročnější sportovní plavby.

Kurzy jachtingu pro zkušené jachtaře a sportovní plavby

V roce 1999 jsem připravil první sportovní plavbu v Bretani pro zkušené kapitány na konci března. Počasí vyšlo, pokud foukalo méně nežli 8 Bf, tak jsme si říkali, že je to nuda. Fascinující kombinace počasí, přírody, přílivů a přílivových proudů vytvořila neskutečnou kulisu této první plavbě v náročných podmínkách. Jeden člen posádky mi dokonce během plavby sepsal závěť (nic mi neodkázal:-))

Plavba se líbila nejenom mně, ale i posádce a tak pokračovaly v následujících letech další sportovní plavby z Malorky přes Madeiru na Kanárské ostrovy, ze Skotska na Orkneje, Shetlandy a Farské ostrovy, dlouhé plavby po Severním moři, plavby na Baltu,.....

V roce 2008 jsem zorganizoval a úspěšně dokončil první českou nonstop plavbu kolem Anglie a Skotska na katamaránu „BOSSANOVA“. V posádce jsem měl zkušené jachtaře, kteří vzešli z naší jachtařské školy.

Další nezapomenutelnou sportovní plavbou byla v roce 2010 plavba z Německa na Island, daleko za polární kruh na ostrov Jan Mayen, k ledovým polím kolem Grónska, kde jsme na nějaký čas uvízli a potom zpět na Island a přes Norsko do Německa.

V roce 2019 jsem pořídil expediční hliníkovou plachetnici Boomerang, na které pořádám náročné sportovní plavby. Můžete se mnou vyplout třeba i na bouřlivý zimní Balt. V roce 2022 jsme pluli do Arktidy, na Jan Mayen, do Grónska do odlehlého a nádherného  Scoresby sundu (byli jsme první českou lodí, které se to podařilo), na Island a přes Faerské ostrovy a Norsko zpět na Balt. A v roce 2023 plánujeme sportovní etapovou plavbu kolem Evropy do Řecka a zpět do Polska.  

Náročnost sportovních plaveb stoupá, ale zároveň stále organizuji i jednodušší sportovní plavby v oblastech, kde je tepleji a kde nejsou tak drsné podmínky. Námořní jachting jako instruktor nejenom učím, ale i zkouším jako zkušební komisař jmenovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Od roku 1997 se samozřejmě také dále věnuji pronájmu plachetnic, motorových člunů a říčních a kanálových lodí. Počet pronájmů lodí prudce stoupal, a proto jsem musel rozšířit firmu a přibrat další spolupracovníky. V roce 2006 jsem založil společnost Yachtcharter, s.r.o. a od tohoto roku pronajímám lodě pod hlavičkou této společnosti.

Organizace regat, firemních závodů a teambuildingových akci

V roce 2002 jsem již za sebou měl více nežli 50 tisíc námořních mil, ale žádné zkušenosti z námořního jachtingu. Začal jsem se zúčastňovat námořních regat a sbírat zkušenosti z této oblasti. Po účasti v několika regatách jsem ale došel k názoru, že podmínky pro účastníky regat nejsou stejné a rozhodl jsem se uspořádat svůj vlastní závod na one designových lodích, kde budou mít všichni účastníci zcela identickou loď a bude záležet pouze na umění posádky.

V červnu 2004 jsem uspořádal první českou one designovou regatu pod názvem SAN PELLEGRINO CUP. Sešla se na ní česká i slovenská jachtařská elita a poprvé se mezi vítěze rozdělovaly ceny ve výši 30 000 EUR.

V roce 2005 již tato regata byla Mistrovstvím České republiky a také nejprestižnějším českým závodem. Od roku 2007 se konala pod názvem STYLOVÁ REGATTA.

Naše regaty se můžou pochlubit množstvím prvenství – poprvé jsme přenášeli pozice lodí během závodu online na webovské stránky regaty, poprvé byl přímý přenos na Nově z české regaty v zahraničí, poprvé jsme uspořádali na plachetnicích na moři koncert vážné i populární hudby.

Po čtyřech letech organizování tohoto závodu jsem si ale říkal, že to chce regatu posunout někam dál a tak jsme ke dvacátému výročí získání svobody cestování uspořádali první společné České a Slovenské mistrovství v námořním jachtingu pod názvem Czech & Slovak Championship. V roce 2010 jsme myšlenku společného mistrovství ještě dále rozšířili a začali jsem z výtěžku pronájmu regatových lodí podporovat dětský okruhový jachting.

První kurzy regatového jachtingu

Po určité době mne již pouhá organizace regat zcela neuspokojovala a začal jsem sám závodit. Brzy jsem pochopil, že pokud se chci posunout v před, musím mít sehranou posádku. Sledoval jsem několik českých posádek zúčastňujících se každoročně celé řady regat a viděl jsem, že se jejich výkon nijak nezlepšuje.

Stále závodily a stále dělaly tytéž chyby. Chyběl jim trenér, který by je posunul někam dál. Chybělo jim kvalifikované poučení z jejich chyb. Připravil jsem první kurz regatového jachtingu vedený skvělým chorvatským jachtařem Nikolou Kršanacem a hned náš první kurz obsadil druhé místo na skvěle obsazené regatě. Kurzy regatového jachtingu organizujeme v rámci dobře obsazených regat a posádka tak každý den vidí, jak se zlepšuje. A každý další regatový kurz v regatě buď zvítězí a nebo se umístí do 3. místa.

Organizace firemních regat

Od myšlenky organizovat regaty pro závodní jachtaře už je pouze malý krůček k organizaci firemních plaveb, regat a teambuildingových akcí. Pořádali jsme takovéto plavby např. pro T-mobile nebo ČSOB. Od roku 2010 mimo jiné pořádáme firemní regatu na více nežli 20 lodích pro společnost BROOKER CONSULTING a naše firemní klientela se stále rozšiřuje.

Při organizaci firemních regat zúročujeme naše předchozí zkušenosti s pronájmem lodí a pořádáním regat a dalších sportovních akcí na plachetnicích.

Konzultace při nákupu lodí a prodej lodí

Vlastnil jsem již několik plachetnic, hodně jsem jich nakoupil a prodal a mám s tím bohaté zkušenosti. Pracuji také jako externí spolupracovník Českého lodního a průmyslového registru při přípravě odborných posudků technické způsobilosti lodí. Často se na mne obracejí lidé s prosbou o pomoc při nákupu nové nebo použité lodě. Nejprve se každému snažím koupi lodě rozmluvit, vysvětlit mu, jaké s vlastněním lodi souvisí starosti a především náklady. Když se mi nepodaří koupi lodě rozmluvit a vidím, že zákazník je pevně rozhodnutý, potom poskytuji také konzultace při nákupu nové nebo použité plachetnice.

Většinu zkušeností na moři jsem sbíral sám a udělal jsem obrovské množství chyb, ze kterých jsem se snad dokázal poučit. Když jsem pátral po jachtařské literatuře, která by pojednávala o plavbě v těžkých meteorologických podmínkách, narazil jsem na nesmírně poučnou knihu Heavy weather sailing a rozhodl jsem se vydat ji v češtině pod názvem Jachting v bouřích. Tato kniha mnohým jachtařům může ušetřit hodně těžké chvíle a připravit je na plavbu v těžkých podmínkách.

Rozhodl jsem se vydat v češtině i další knihy jako např. JACHTAŘSKÝ PRŮVODCE JADRANEM – ATLAS 888 PŘÍSTAVŮ A ZÁTOK, což je bezesporu nejlepší jachtařský průvodce, který existuje. Tato kniha zpříjemňuje českým a slovenským jachtařům plavbu v Chorvatsku již 13 let. K vydání chystám další užitečné jachtařské tituly, které na českém trhu chybí.

Jiří Zindulka