Kapitánské zkoušky na stupeň C- Velitel jachty pobřežní plavby a na stupeň B – Velitel jachty mořské plavby

Ověření teoretických znalostí pro získání kapitánského průkazu C a B. vydávaného Ministerstvem dopravy ČR..

Kapitánská zkouška probíhá zpravidla v týdnu po skončení kurzu, obvykle v úterý nebo ve čtvrtek a koná se pod dozorem Ministerstva dopravy. Zkušební komisaři jsou jmenovaní Ministerstvem dopravy.

Využijte akční BALÍČEK KOMPLET a vše, co potřebujete absolvovat pro získání kapitánského průkazu nakupte se slevou 10 %. 

Předseda komise: Ing. Jiří Zindulka

Místo konání:
hotel Globus, Praha 4
1700 Kč
Předseda komise: Ing. Jiří Zindulka

Místo konání:
hotel Globus, Praha 4
2 200 Kč
Předseda komise: Ing. Jiří Zindulka

Místo konání:
hotel Globus, Praha 4
1700 Kč
Předseda komise: Ing. Jiří Zindulka

Místo konání:
hotel Globus, Praha 4
2 200 Kč
 • Místo konání: Hotel Globus, Gregorova 2115/10, Praha 4 Roztyly, mapa. Zkouška se koná v přednáškové místnosti v přízemí hotelu. Hotel je několik minut pěšky od stanice metra Roztyly. U hotelu je možnost parkování zdarma.
 • Čas (přibližný): 9:00-14:00. Časová dotace zkoušky se může lišit v závislosti na počtu přihlášených. Čas bude upřesněn před zkouškou v instrukcích, které obdrží všichni přihlášení.
 • Cena zahrnuje: kapitánskou zkoušku z teorie na stupeň C, B
 • Cena nezahrnuje: kolek potřebný k vystavení průkazu - 500 Kč, lékařskou prohlídku - cca 500 Kč. 

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části a celá trvá 3-4 hodiny. Nejprve probíhá písemná část a po jejím skončení začíná část ústní. Během ústní zkoušky se zkoušený přesouvá mezi jednotlivými zkušebními komisaři a postupně je vyzkoušený ze všech zkušebních témat. Každý zkušební komisař zkouší 1-2 témata. 

Na písemnou část je nutné si přinést navigační trojúhelníky, tužku, gumu a kružítko nebo odpichovátko.

V ústní části zkoušky se komisaři řídí doporučením MD pro výcvik jachtařů.

 • Písemná část kapitánské zkoušky
  Stupeň C: během 60 minut je nutné spočítat a vynést do mapy navigační příklad. Je nutné nejprve přepočítat kurz kompasový na kurz dnový a ten vynést do mapy a potom z mapy odečíst kurz dnový a ten přepočítat na kurz kompasový. Samozřejmě se všemi odchylkami, které výsledný kurz ovlivňují, jako je deviace, variace a drift. Zde je nutné dávat si pozor na kladná a záporná znaménka.

  Stupeň B:
  během 90 minut je nutné vyřešit dva příklady, týkající se plavby v přílivových vodách. V prvním příkladu je nutné spočítat časový interval vhodný pro vyplutí z přílivového přístavu tak, aby na prahu přístavního bazénu byla vhodná hloubka pro vyplutí. Ve druhém příkladu se řeší plavba v přílivových proudech, kdy z místa A se pluje kurzem kompasovým KK určitou rychlostí po určitou dobu a potřeba spočítat a vynést do mapy kurz dnový KD a parametr proudu a potom z bodu B se změří kurz dnový KD na vjezd do přístavu a je nutné spočítat kurz kompasový KK . Samozřejmě se započítáním všech odchylek jako je deviace, variace, drift a snos. Opět je nutné dávat si pozor na kladná a záporná znaménka.
 • Ústní část zkoušky
  • navigace
  • meteorologie
  • pravidla o zabránění srážkám na moři – COLREG 72
  • plavební nauka plachetnic a motorových lodí
  • základy angličtiny – opravdu zkoušíme pouhé základy, není nutné se této části bát
  • zdravověda

Podrobnější popis témat pro ústní část kapitánské zkoušky:

·       Navigace – na stupeň C je nutné znát všechny symboly nacházející se na mapě, použití navigačních trojúhelníků pro vynášení kurzů a použití odpichovátka pro vynášenní vzdálenosti, určení polohy ze dvou současných náměrů na dva body i ze dvou nesoučasných náměrů na jeden bod, plavební znaky IALA a kardinální znaky, projekce map – merkatorova projekce, gnómonická projekce. Na stupeň B navíc vše, co souvisí s plavbou v přílivových proudech a v přílivech.
·       Meteorologie - tlaková výše, tlaková níže, směry větrů v těchto tlakových útvarech, vítr – staniční praporky, teplá, studená a okluzní fronta, oblačnost a vítr v těchto frontách, čtení synoptické mapy, druhy mraků, rosný bod. Na stupeň B navíc podrobnější vyhodnocení synoptické mapy pro nonstop plavbu na následujících 5 dní a důkladnější znalost meteorologických procesů.
·       Plavební o zabránění srážkám na moři – COLREG 72 – přednosti plavidel, světla plavidel a denní znaky, zvukové signály za plavby i na kotvě, pravidla pro úzké plavební dráhy i systémy rozdělené plavby, vybrané části námořního práva, signály nouze. Na stupeň B je nutné znát Colreg opravdu velmi dobře.
·       Plavební nauka plachetnic a motorových lodí – podélná a příčná stabilita lodi, kotvení a druhy kotev, reakce lodního šroubu propwalk, propwash,  návětrnost a závětrnost lodi, princip obtékání plachet a proč plachetnice může plout ostře proti větru,  MOB při plavbě pod plachtami, bezpečnostní a záchranné vybavení lodi. Pro stupeň B je nutné dobře zvládnout manévrování s lodí a přípravu lodi pro delší plavbu v náročnějších podmínkách a kotvení lodi v přílivové oblasti.
·       Angličtina - pouze základní názvosloví lodi a výrazy používané v radiotelefonním provozu
·       Zdravověda – tonutí, podchlazení, resuscitace, zlomeniny a pohmožděniny, úpal a úžeh.

Co si s sebou na zkoušku přinést

Na zkoušku je nutné vytisknout, vyplnit a přinést následující dokumenty
·       Přihlášku ke zkoušce
·       Protokol teoretické zkoušky
·       rýsovací pomůcky pro navigační příklad a psací pomůcky

Pokud máte již hotovou praktickou zkoušku na moři a chcete rovnou podat žádost o vydání kapitánského průkazu, tak také následující:
                a) potvrzený Protokol praktické zkoušky, pouze pro stupeň C (obdržíte na praktickém kurzu)
                b) kopii Jachtařské knížky s potvrzenou praxí, pouze pro stupeň B
·       zaplacený správní poplatek 500 Kč ve formě kolku
·       1x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
·       osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem jmenovaným MDČR, ne starší 3 měsíce. Doporučujeme MUDr. Davida Macharáčka

·       žádost o vydání průkazu

Zkoušející

Zkoušejícími jsou komisaři jmenovaní Ministerstvem dopravy ČR, zkušení jachtaři

Předseda komise: Ing. Jiří Zindulka

Další zkoušející: MUDr. Vojtěch Vajdík, Lenka Čížková, Karel Körber a další

Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci na MD jsou velmi rychlí, průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odevzdání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu.

Jak se přihlásit 

 • 1
  Vyberte si termín a klikněte na tlačítko "REZERVOVAT"
  V případě, že se vám líbí více témat, další přednášky je možné zvolit v objednávkovém formuláři.
 • 2
  V objednávkovém formuláři vyplňte své údaje
  Pokud máte dárkový poukaz nebo si přejete uplatnit slevu, vložte kód poukazu do pole slevový kód. Sleva se automaticky odečte z celkové ceny objednávky.
 • 3
  Na váš e-mail vám bude automaticky zaslaná zálohová faktura s pokyny k platbě

Podrobné informace o kapitánském průkazu na stupeň C - Velitel pobřežní plavby

 • Anglicky: Yachtmaster Coastal
 • Průkaz vydává Ministerstvo dopravy ČR a jeho platnost je daná mezinárodními úmluvami v rámci EU.
 • Platnost průkazu: průkaz s oprávněním C platí po dobu 10 let. Pak se musí zažádat o jeho prodloužení.
 • Kde platí: do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie. Síla větru nepřesáhne 6 st. Beaufortovy stupnice. Pro lodě do maximální délky 16 m.
 • Kde neplatí: na vnitrozemských vodách v ČR a v zahraničí.

Podmínky získání průkazu

 • věk minimálně 18 let
 • podání přihlášky k provedení zkoušky s osobními daty žadatele
 • podání žádosti o vydání průkazu
 • zaplacení správního poplatku 500 Kč formou kolku
 • 1x barevná fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem jmenovaným MD ČR, ne starší 3 měsíce od podání žádosti
 • úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR

Z hlediska praktických znalostí je nutné buď úspěšně složit praktickou zkoušku na moři před instruktorem jmenovaným MD, doložit praxi v délce plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka nebo potvrzení o praxi, které vydá výcvikové středisko) nebo vlastnit průkaz MPZ C s rozšířením na přímořskou plavbu (vydaný Státní plavební správou) a doložit praxi v délce námořní plavby minimálně 500 námořních mil (lodní deník, jachtařská knížka).

Prodloužení průkazu C

Před skončením platnosti průkazu C (10 let), je pro jeho prodloužení nutné doložit:

 • naplutou praxi v délce min. 500 NM za posledních 5 let (kopií lodního deníku, nebo jachtařské knížky)
 • žádost o prodloužení průkazu s osobními daty žadatele
 • správní poplatek 500 Kč (kolek)
 • barevnou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem jmenovaným MDČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti - doporučujeme MUDr. David Macharáček