Teoretický kurz jachtingu na stupeň C – Velitel jachty pobřežní plavby

Teoretický kurz jachtingu Vás kompletně připraví na složení teoretické části kapitánské zkoušky pod hlavičkou Ministerstva dopravy ČR.

Na tomto kurzu vás naučíme potřebné teoretické základy nutné pro pozdější úspěšné absolvování praktického kurzu na moři a připravíme vás na zkoušky na stupeň C. Kurz je připravený tak, aby ho zvládl i úplný začátečník.

Na intenzivních třídenních kurzech postupně probíráme navigaci, plavební nauku, COLREG, meteorologii a zdravovědu. Aby Vás jachtařské kurzy bavily, přistupujeme k nim velice originálním způsobem - tiskneme pro Vás skripta, kde si během přednášek doplňujete získané informace, výklad je proložen praktickými ukázkami a příklady, využíváme mnoho mnemotechnických pomůcek. A věřte nám - na teoretických kapitánských kurzech zažijete kromě pořádné nalejvárny i kupu legrace a poznáte mnoho nových přátel.

Do 2 týdnů po ukončení kurzu následuje zkouška pod dozorem Ministerstva dopravy. Toto pravidlo nemusí být dodržené v případě nějakých proti covidových opatření.

Lektoři: Ing. Jiří Zindulka a Martin Šulc.

Místo konání:
Hotel Glóbus, Praha 4. Kurz probíhá v pátek odpoledne, sobotu a neděli.
5 900 KČ
 • Místo konání: Hotel Globus, Gregorova 2115/10, Praha 4 Roztyly, mapa. Kurz se koná v přednáškové místnosti v přízemí hotelu. Hotel je několik minut pěšky od stanice metra Roztyly. U hotelu je možnost parkování zdarma.
 • Čas: viz. časový rozvrh. 
 • Cena zahrnuje: navigační mapu, navigační sadu – navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu
  učební poznámková skripta, výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě, oběd, občerstvení.
 • Cena nezahrnuje: zkoušku z teorie - 1 500 Kč, kolek potřebný k vystavení průkazu - 500 Kč, lékařskou prohlídku - cca 500 Kč. 

Co se na teoretickém kurzu jachtingu naučíte

 • Navigaci
  teorii terestrické navigace (plavba v dosahu pobřeží), práci s mapou, používání navigačních trojúhelníků a odpichovátka, práci s navigačními příručkami a jejich použití v praxi, počítání navigačních příkladů a jejich vynášení do mapy. Plavební nauku - vše podstatné, co je nutné pro plavbu - teorie obtékání plachet a jejich trimování, kotvení, parkování v přístavech, reakci lodního šroubu, přípravu a převzetí lodi, názvosloví, manévr muž přes palubu MOB, záchranu lidského života na moři, nasednutí na mělčinu.
 • Pravidla o zabránění srážkám na moři - COLREG 
  Úvod do světa oblaků. Pojďme se podívat na oblaka trochu více zblízka. Meteorologové používají jemnější rozdělení, aby popsali, co se v atmosféře děje. Chceme-li se naučit číst nebe, bude potřeba proniknout hlouběji do světa oblaků než se učí v základním kurzu. Je pro jachtaře důležité jejich rozdělení? O čem vypovídají? Jaké mají tvary? Toto téma navazuje na OBRAZOVÁ METEOROLOGIE - ČTENÍ NEBE a upřesňuje informace.
 • Meteorologii 
  Základy meteorologických procesů a jejich zvládnutí na takové úrovni, abyste dokázali samostatně vyhodnotit synoptickou mapu.
 • Zdravovědu 
  Resuscitaci, podchlazení, tonutí.

Pro koho je kurz určený a požadované znalosti

 • Teoretický kurz jachtingu je určený zájemcům o složení teoretické zkoušky na stupeň C.
 • Jeho účastníkem může být úplný i úplný začátečník bez předchozích jachtařských zkušeností.

Časový rozvrh (přibližný)

 • Pátek
  17:00 - 21:00 Navigace
 • Sobota
  09:00 - 10:45 _ Navigace
  11:00 - 12:00 _ Meteorologie
  12:00 - 13:00 _ OBĚD
  13:00 - 14:00 _ Meteorologie
  14:15 - 18:00 _ COLREG
  18:15 – 20:00_ Zdravověda
 • Neděle
  09:00 - 10:30 Navigace
  10:45 - 12:00 Majáky, I.A.L.A.
  12:00 - 13:00 OBĚD
  13:00 - 15:45 Plavební nauka
  16:00 - 17:00 Angličtina pro jachtaře

Jak se přihlásit 

 • 1
  Vyberte si termín a klikněte na tlačítko "REZERVOVAT"
  V případě, že se vám líbí více témat, další přednášky je možné zvolit v objednávkovém formuláři.
 • 2
  V objednávkovém formuláři vyplňte své údaje
  Pokud máte dárkový poukaz nebo si přejete uplatnit slevu, vložte kód poukazu do pole slevový kód. Sleva se automaticky odečte z celkové ceny objednávky.
 • 3
  Na váš e-mail vám bude automaticky zaslaná zálohová faktura s pokyny k platbě

Podrobné informace o kapitánském průkazu na stupeň C - Velitel pobřežní plavby

 • Anglicky: Yachtmaster Coastal
 • Průkaz vydává Ministerstvo dopravy ČR a jeho platnost je daná mezinárodními úmluvami v rámci EU.
 • Platnost průkazu: průkaz s oprávněním C platí po dobu 10 let. Pak se musí zažádat o jeho prodloužení.
 • Kde platí: do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie. Síla větru nepřesáhne 6 st. Beaufortovy stupnice. Pro lodě do maximální délky 16 m.
 • Kde neplatí: na vnitrozemských vodách v ČR a v zahraničí.

Podmínky získání průkazu

 • věk minimálně 18 let
 • podání přihlášky k provedení zkoušky s osobními daty žadatele
 • podání žádosti o vydání průkazu
 • zaplacení správního poplatku 500 Kč formou kolku
 • 1x barevná fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem jmenovaným MD ČR, ne starší 3 měsíce od podání žádosti, doporučujeme MUDr. David Macharáček, tel.606041841, email: ordinace@vaslekar.eu, ordinace Praha 4 Kunratice.
 • úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR

Z hlediska praktických znalostí je nutné buď úspěšně složit praktickou zkoušku na moři před instruktorem jmenovaným MD, doložit praxi v délce plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka nebo potvrzení o praxi, které vydá výcvikové středisko) nebo vlastnit průkaz MPZ C s rozšířením na přímořskou plavbu (vydaný Státní plavební správou) a doložit praxi v délce námořní plavby minimálně 500 námořních mil (lodní deník, jachtařská knížka). 

Prodloužení průkazu C

Před skončením platnosti průkazu C (10 let), je pro jeho prodloužení nutné doložit:

 • naplutou praxi v délce min. 500 NM za posledních 5 let (kopií lodního deníku, nebo jachtařské knížky)
 • žádost o prodloužení průkazu s osobními daty žadatele
 • správní poplatek 500 Kč (kolek)
 • barevnou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem jmenovaným MDČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti - doporučujeme MUDr. David Macharáček, tel.606041841, email: ordinace@vaslekar.eu, ordinace Praha 4 Kunratice. 
Dárkový poukaz na teoretický kurz jachtingu

Dárkový poukaz na teoretický kurz jachtingu

Hledáte nevšední dárek pro jachtaře? Udělejte radost dárkovým poukazem na jachtařský kurz! 🙂 Poukaz je možné doručit online ve formátu PDF nebo formou certifikátu na kvalitním křídovém papíře. 

OBEDNAT POUKAZ