Kapitánské kurzy

Organizací kurzů jachtingu se zabýváme od roku 1996 a za tu dobu jsme vyškolili již tisíce  kapitánů. Naším cílem je nejenom připravit Vás na kapitánské zkoušky pro získání kapitánského průkazu, ale především Vás připravit na plavbu po moři.

Moře se neptá, jaký máte kapitánský průkaz, kde jste ho získali a jakou kapitánskou zkoušku jste absolvovali, ale co umíte. Tomu odpovídá náročná příprava na souši i na moři. Z nikoho se nestane mořský vlk během týdenního školení, to je nutné si uvědomit. Ale takového malého mořského vlčíka z Vás během našich kurzů opravdu uděláme.

Pořádáme pro Vás jak teoretické, tak praktické kapitánské kurzy všech stupňů. Teoretické kurzy jachtingu na moře provádíme ve formě třídenní intenzivní výuky, kde Vám jsou postupně představeny všechny potřebné předměty, které jsou pro složení kapitánské zkoušky stěžejní – námořní navigace, meteorologie, zdravověda, plavební nauka, námořní právo a námořní pravidla - COLREG, nauka o majácích – IALA, angličtina.

Po absolvování teoretického kapitánského kurzu následují praktické kurzy jachtingu v Chorvatsku nebo v přílivových oblastech, kde si osvojíte manévry s lodí, kotvení, trim plachet, vázání uzlů, přípravu lodě do nevlídných podmínek, jak se zachovat v nouzových situacích aj.

Pokud Vás lákají vnitrozemské vody, připravujeme pro Vás kurzy Vůdce malého plavidla – VMP a nyní nově i MPZ.

Po absolvování našich intenzivních kurzů se nemusíte obávat, že byste kapitánské zkoušky nezvládli 🙂

Přihlašte se na náš kapitánský kurz a vyplujte na lodi jako kapitán.

Nezbytná teorie pro úspěšné zvládnutí zkoušky a teorie jako nutný základ předcházející praktickému kurzu na moři.
5 900 Kč
Zkouška z teorie před komisí jmenovanou Ministerstvem dopravy. Nutná podmínka pro získání kapitánského průkazu.
od 1 700 Kč
Na praktickém kurzu Vás naučíme samostatně a bezpečně ovládat námořní plachetnici v podmínkách pobřežní plavby.
17 000 Kč
Smyslem kurzu je především zvládnutí výpočtu přílivů a přílivových proudů a příprava na zkoušku
8 400 Kč
Na kurzu vás naučíme ovládat vysílačku VHF s DSC a připravíme vás na zkoušky na Českém telekomunikačním úřadě.
3490 Kč

Kurz VMP

Připravujeme
Kurz na řízení plachetnice i motorového člunu na vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí.

Kapitánské průkazy

Kapitánské průkazy na námořní plavbu se dělí do skupin primárně dle povolené vzdálenosti plavby od pobřeží. Připravíme Vás na jakýkoliv kapitánský průkaz vydávaný Ministerstvem dopravy ČR. Detailní přehled jednotlivých průkazů naleznete níže.

České kapitánské průkazy

Mezinárodně uznávané průkazy, které vydává Ministerstvo dopravy ČR.

Velitel pobřežní plavby – Yachtmaster Coastal – stupeň C
Tato základní kapitánská licence platí do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie, pro maximální délku jachty do 16 m, pro maximální vítr do 6° Beafortovy stupnice.

Velitel mořské plavby – Yachtmaster Offshore – stupeň B
Kapitánský průkaz stupně B Vás opravňuje plout do vzdálenosti 200 námořích mil od pobřežní linie. Maximální povolená délka jachty je 24 m.

Velitel oceánské plavby – Yachtmaster Ocean – stupeň A
Kapitánský průkaz stupně A platí bez omezení oblasti plavby, je omezen pouze délkou lodi – maximální délka jachty je 24 m.

VMP průkazy

Průkazy opravňující plout primárně po vnitrozemských vodách.

VMP – průkaz Vůdce malého plavidla
Tento kapitánský průkaz využijete pro vnitrozemské vody české republiky

MPZ I – Mezinárodní průkaz způsobilosti na vnitrozemských vodách
Tuto kapitánskou licenci lze nazvat jako mezinárodní průkaz VMP. Držitelé tohoto průkazu jsou oprávněni plout na vnitrozemských vodách v ČR a na vnitrozemských vodách v zahraničí

MPZ C – Mezinárodní průkaz způsobilosti v pobřežních vodách
Tento mezinárodní průkaz způsobilosti Vás opravňuje plout do vzdálenosti 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, maximální délka plavidla je 20m. Maximální vítr, za kterého můžete s tímto průkazem plout je 4° Beaufortovy stupnice (maximální výška vln 1,2 m). Průkaz platí pouze pro denní plavbu. Kromě pobřežní plavby platí tento průkaz na českých a zahraničních vnitrozemských vodách.

Chorvatské kapitánské průkazy

Tyto kapitánské průkazy jsou vydávané chorvatským Ministerstvem pomorstva. Platnost chorvatských kapitánských průkazů opravňuje držitele plout primárně v chorvatských vodách. Některé státy tyto průkazy také uznávají, ale není dobré spoléhat na to, že všude platí a před plavbou je nutné zjistit, zda Vaše cílová dedstinace tyto průkazy uznává či nikoliv.

Voditelj brodice kategorije A
Tento základní chorvatský kapitánský průkaz platí pro maximální délku lodi do 6 m a výkonu motoru 8 kw. Platí ve vnitrozemských vodách Chorvatska a vnitřním moři, pobřežních vodách a chorvatských teritoriálních chorvatských vodách do vzdálenosti 6 námořních mil od pobřežní a ostrovní linie.

Voditelj brodice kategorije B
Chorvatská kategorie B platí pro lodě s pasažéry, 3 námořní míle od linie pobřeží a ostrovů. Platí pro nákladní, rybářské, charterové a rekreační lodě do hrubého výtlaku 30t. Kapitánský průkaz platí v chorvatských vnitrozemských vodách, ve vnitřním moři, v chorvatských teritoriálních vodách a vodách mezinárodních.

Voditelj brodice kategorije C
Chorvatský kapitánský průkaz C platí pro všechny typy lodí a jachet do hrubého výtlaku 30 t. Držitel tohoto průkazu je oprávněn se plavit ve vnitrozemských chorvatských vodách, ve vnitřním moři, chorvatských teritoriálních vodách a mezinárodních vodách.

Průkazy RYA

Britské osvědčení o způsobilosti k vedení lodi vydávané asociací RYA (Royal Yachting Association). Nejsou to v pravém slova smyslu jachtařské průkazy, nýbrž potvrzení o absolvování kurzu určitého stupně na půdě školících středisek RYA. Podmínky získání a jednotlivé úrovně naleznete na podstránce s názvem Průkazy RYA.