Ing. Pavel Burkert 

Srdcem jsem jachtař a životním určením pedagog. Vysokou školu jsem absolvoval na katedře letadel (v mládí jsem nelétal po moři, ale po nebi), kde jsem se do hloubky věnoval proudění vzduchu, aerodynamice křídel, meteorologii a systematickému přístupu ke každému startu a přistání. Při mé první plavbě, před takřka 30 lety, jsem si uvědomil, jak moc má létání a jachting společného. A díky zkušenostem z létání jsem rychle vstřebával nové jachtařské zkušenosti a propojoval jsem je do jednoho komplexního celku. Díky tomu jsem rychle chápal souvislosti a při mých samostatných plavbách jsem si ověřil, že tyto souvislosti dokážu srozumitelně předávat dál. 

Mé první plavby a mé první jachtařské kurzy jsou svázány s Jirkou Zindulkou, od kterého jsem se hodně naučil a spolu jsme připravovali a postupně rozvíjeli metodiku vedení teoretických i praktických kurzů a přednášek. Časem se naše cesty částečně oddělily, ale naše dobrá spolupráce na jachtařském poli pokračuje dodnes. 
 
Sám na sobě jsem si ověřil, že osobní nevýhoda se dá přetavit v pozitivní vlastnost. Od dětství jsem nadán pamětí, jež mne moc nešlechtí. Abych si dokázal zapamatovat vzorce, data a další informace, začal jsem si na vše vyvíjet různé mnemotechnické pomůcky. A tuto vlastnost jsem si přinesl i do mých jachtařských kurzů a přednášek. Na každé téma jsem si vytvořil modely, popisující danou problematiku. Týká se to meteorologie, trimu plachet, kotvení, navigačních světel, atd. A věřte mi, když jsem si to dokázal zapamatovat já sám, dokážete to také. A hravěJ. Přesvědčil jsem se o tom na stovkách jachtařských kurzů a přednášek, jež jsem pořádal. 
 
Mým koníčkem je meteorologie, věda, která je na rozdíl od matematiky závislá nejenom na exaktních datech, ale také na pozorováních a obrovské praxi, získané dlouholetým vyhodnocováním počasí. Jachtařská meteorologie má svá specifika a před mnoha lety jsem se pokoušel tato specifika předávat prostřednictvím profesionálních meteorologů jachtařům. Po několika „profesionálních“ přednáškách jsem ale pochopil, že pouze jachtař může dobře učit meteorologii pro jachtaře. Studiem na katedře Dynamiky atmosféry jsem si doplnil své meteorologické vzdělání, pravidelnými konzultacemi na UK si ujasňuji složité meteorologické procesy, dopisuji si s Českým hydrometeorologickým ústavem a komunikuji s Meteorologickou službou na letišti Václava Havla. Meteorologie je pro mne velkým každodenním dobrodružstvím, u nějž si každý den uvědomuji její nevyzpytatelnost. Během mé časté komunikace s vědci jsem si uvědomil, že my, obyčejní jachtaři, nejsme vědci ale praktičtí uživatelé meteorologie. A toto pochopení převrátilo mou dosavadní metodiku výuky úplně na ruby. Zjistil jsem, že je nutné provést rešerši celé meteorologické nauky a vytvořit jednoduché závěry pro jachtaře a jejich každodenní praxi na moři. Za tímto účelem jsem se vydal na svou další cestu. Dobrým vodítkem mi byly i reakce posluchačů, jejich dotazy, nepochopení důležitých myšlenek. Hledám způsoby, jak tyto důležité myšlenky vysvětlit a vytvářím modely pro jednotlivá témata. Staňme se společně dobrými uživateli meteorologické praxe, nikoliv špatnými teoretiky. Vždyť velká část nehod na moři plyne ze špatného vyhodnocení předpovědi počasí. A naším společným cílem je bezpečná plavba.
 
Stejný přístup, jako k meteorologii jsem zaujal i k ostatním důležitým tématům, jako je navigace, plavební nauka, trim plachet nebo Colreg. Při výuce jsem zjistil, že Komenského pravidla o," názornosti" a "škole hrou" platí i v jachtingu. A tak jdu cestou vytváření různých fyzických modelů, na kterých si probíranou látku přímo ukazujeme a zkoušíme...  Model plachty a vzduch proudící z ventilátoru vám pomůže pochopit, proč musíte otěž přitáhnout nebo povolit. Model kotvy tažené pískem nám zase ukáže, proč kotva vlastně drží loď a jak důležitou roli při tom hraje řetěz. Na modelu pobřeží si ukážeme stáčení větru a vysvětlíme si, proč někde fouká víc a někde skoro nic. 
 
 
Společně se můžeme potkávat nejenom na přednáškách a teoretických kurzech, ale také na praktických kurzech na moři (Jadran, Řecko, Balt) anebo při náročnějších plavbách pro zkušené jachtaře v Bretani nebo ve Skotsku.