Kategorie: Dobrodružné příběhy

Mor a karanténa na palubě lodi jejího veličenstva

Titulární poručík Hornblower seděl v záďovém prostoru dlouhého člunu vedle pana Taplinga z diplomatických služeb, s nohama mezi váčky se zlatem. Nad ním se tyčilo strmé pobřeží Oranského zálivu a před ním se prostíralo město, bílé ve slunečním svitu a vypadalo jako změť mramorových balvanů, rozházená nějakou bezstarostnou rukou po okolních kopcích, jež se tu zvedaly z moře. Listy vesel, jak posádka...

Celý článek